Publicitāte

Tēma: #ScienceForUkraine 


Tēma: sabiedriskā zinātne, digitālās humanitārās zinātnes, digitālais kultūras mantojums, digitālā līdzdalība


Tēma: Autobiogrāfiju krājums, dzīves pierakstīšana, pandēmijas dienasgrāmatas (kopš 2018)


Citas tēmas, vispārīgi

AlmaMater.lv, VFS Films (2019)

ZinātneLatvijā video rullītis (2018)