Sanita Reinsone

Es esmu humanitāro zinātņu pētniece ar padziļinātu interesi par digitālajām humanitārajām zinātnēm, digitālo kultūras mantojumu, sabiedrisko zinātni un līdzdalības metodēm pētniecībā. Mani interesē arī folkloras pētniecība, dzīves pierakstīšanas tradīcijas un mutvārdu vēsture. Līdztekus pētniecībai esmu arī bērnu literatūras rakstniece.

Šobrīd strādāju LU Literatūras, folkloras un mākslas institūtā kā vadošā pētniece. Darbojos LU LFMI Latviešu folkloras krātuvē un vadu Digitālo humanitāro zinātņu grupu. Papildu tam es arī pasniedzu Rīgas Tehniskajā universitātē (starptautiskajā maģistra studiju programmā "Digitālās humanitārās zinātnes") un Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē (doktora studiju programmā). 


ORCID
GoogleScholars
LinkedIn

Aktuālie projekti