Citas aktivitātes

Brīvprātīgās iniciatīvas un zinātnes aktīvisms

2022. gada 24. februārī pasaule mainījās. Iniciatīva #ScienceForUkraine es radīju divas dienas pēc tam, kad Krievija uzsāka pilna apmēra iebrukumu Ukrainā, izveidojot kontu Twitter platformā ar mērķi apkopot Ukrainas zinātniekiem un studentiem pieejamo starptautisko atbalstu. Nedēļas laikā šī iniciatīva pārtapa par starptautisku brīvprātīgo organizāciju, kurā aktīvi iesaistījās vairāk nekā 100 cilvēki no 30 valstīm. #ScienceForUkraine simbolizē kolektīvo spēku, empātiju un vēlmi palīdzēt. Kopš 2023. gada 2. augusta #ScienceForUkraine ir biedrība, kas dibināta Latvijā. Man ir gods būt par vienu no šīs organizācijas vadītājām. 

Vairāk par #ScienceForUkraine var uzzināt mūsu mājas lapā, Twitter, Facebook, LinkedIn un citos sociālajos tīklos. 

Laipni aicināti arī izlasīt #ScienceForUkraine pirmo trīs mēnešu darbības ziņojumu šeit

Sabiedriskā zinātne jeb citizen science ir viena no jomām, kur esmu  aizrautīgi darbojusies kopš 2014. gada, kad tika izveidots LFK digitālais arhīvs garamantas.lv, attīstot sabiedrības iesaistes iniciatīvas. Kopš 2023. gada rudens no Eiropas Sabiedriskās zinātnes asociācijas esmu nominēta kā Latvijas sabiedriskās zinātnes vēstnese. Šobrīd kopā ar citiem pētniekiem veidojam Facebook lapu "Sabiedriskā zinātne Latvijā", kā arī strādājam pie tā, lai sabiedriskā zinātne kļūtu atpazīstamāka un plašāk izmantota pētniecībā. 

No 2020. līdz 2022. gadam man bija gods darboties kā zinātnes komunikācijas koordinatorei COST akcijā Nep4Dissent (CA16213). Šajā laikā ieguvu vērtīgu praktisko pieredzi zinātnes kounikācijas jomā, sekojot līdzi un ziņojot par dinamisku pētniecības tīklu, izveidojot "Blog4Dissent," kā arī veicot padziļinātas intervijas ar izciliem zinātniekiem un citas aktivitātes.

Dalība padomēs un ekspertīze 

Šobrīd 


Iepriekš

Apbalvojumi

2024:  European Citizen Science Award – Honorary Mention. Atzinība LU LFMI DH grupas projektam iesaisties.lv
2023: Gada balva sievietei –  līderei (Sieviešu sadarbības tīkls)
2022: Latvijas Republikas Ministru Kabineta atzinības raksts par nozīmīgu ieguldījumu zinātniskās sadarbības un koprades veicināšanā
2018: LU rektora atzinība

Pasākumu organizēšana