SANITA REINSONE, PhD

Esmu humanitāro zinātņu pētniece ar padziļinātu interesi par digitālajām humanitārajām zinātnēm, digitālo kultūras mantojumu, sabiedrisko zinātni un līdzdalības metodēm pētniecībā. Mani interesē arī folkloras pētniecība, dzīves pierakstīšanas tradīcijas un mutvārdu vēsture. Līdztekus pētniecībai esmu arī bērnu literatūras rakstniece.

I am a researcher in the field of humanities with a deep interest in digital humanities, digital cultural heritage, citizen science and participatory research methods. I am also involved in the study of folk narratives, life-writing traditions, and oral history. In addition to my research work, I am also an author of children's literature.